İnsan Kaynakları

 Lider Cam Makina‘da işe alım, pozisyon ihtiyacı olduktan sonra şirketin vizyon, misyon, hedefleri ve çağdaş ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışmasını benimseyen, LİDER CAM MAKINA değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmak en temel amacımızdır.

Seçimlerimiz, kurumun ve temsil ettiğimiz markaların değerleri ile işin gerektirdiği yetkinlikleri tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından yapılır. Adayları bir yandan işin gerekleri doğrultusunda, diğer yandan davranışsal eğilimleri yönünden değerlendirerek “doğru işe doğru insan” felsefesi ile yerleştirme hedeflenir.

İletişim Formu

tr_TRTurkish